BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Teachers & workshops

Support, Surrender | Friday 18:00-20:30

what supports us? what kind of support systems we need to be able to move, to dance, to meet, to go on?

In this workshop we explore contact improvisation from the aspect of support and release, we dive into the anatomical world to find structure and strength and ability to let go. As well we will research other, such as spatial or psychological levels of support, ways to be carried in the dance.
We will work on feeding improvisation to play with variety in the dancing - to enter and to exit, to create trios and quartets, to deepen a duet and find long dances.

Ulla Mäkinen is a dancer and dance teacher who has practiced CI since nine years. She has recently moved back to Finland to after finishing her MA in contemporary dance pedagogy in Frankfurt am Main. She loves to teach dance and research information from different somatic fields as well as dance as a performing art. In her work she emphasizes gentle discipline and curiosity, and diving into the not known.. She is also a co-director of BIDE, a platform for contemporary dance. You can also read more about her in www.ullamakinen.com.

To amaze and be amazed | Saturday 10:30-13:00

“- Curiouser and curiouser!”
Lewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland.

The class that I want to offer, is devoted to small discoveries. Sometimes even a small discovery can change life and transform it into a real adventure. It all depends from which side (or sides) you observe. We will search and explore new abilities of own body, try to “catch” and recognize our patterns, and get rid of them. We will try to use all our senses, internal and peripheral vision, learn to observe creative stories in interaction with your partner and - as the most important thing - to see a huge, beautiful, unexplored world in ourself and in our partner.


Janika Koppel, actress and direction teacher. Introduced to the CI in 1989 in Moscow, where I studied at university, by my first CI teacher - Angela Doni. Later worked and practiced CI intermittently, but fell in love with CI forever. Studied with such teachers as Esther Gal, Vitaliy Kononov, Benno Voorham, Eva Noormets, and others. Since 2008 teaching CI in Tallinn. At the moment fascinated with work with the attention and imagination, and searching for my own style of teaching.Playing Composition | Saturday 14:30-17:00

This workshop came to me watching performances in CI events, people trying to tell things to the audience by using mostly the movement and the space that together makes a composition. There is no bad composition- it can be just used effective and less effective. We can forget about it but we’re still creating it every moment. And we can use it knowingly- composition is one of the tools we can use to enrich the performance when we’re creating it consciously.
We’ll use our workshop time to explore the simple and even playful rules of the spontanious composition to create for ourselves a great helper to use whenever it’s needed- during improvised performance, any kind of dance, photo, video moment or…any kind of moment.

Inese Upeniece. There is a warp of movement, art, psychology and psychotherapy with a great dose of improvisation in Inese’s 32 yrs experience. 8 years she practiced rhythmic gymnastic in her childhood that made a nice base for the contemporary dance afterwards. She got acquainted to improvisation at 2001 and started to perform in this field soon, a bit later started to create structurally improvised group performances, since now.
Her nature’s gift is arts, where she first got acquainted to the beauty of composition. The value of it has gone through all of her life, including the dance, and the composition has been a great tool she’s been using to strengthen the information given to the spectators.
This is the seventh year when Inese gives workshops of movement improvisation and therapeutical dance in Latvia and abroad. More than 3 years deeply in love with contact improvisation. Inese is teaching contact improvisation and therapeutic dances at her created culture centre of dance and personality “I-DEJAS MAJA” in Riga.

Breathe and Fly – Breathe and Fall | Sunday 10:30-13:00

I’ll start with warm-up just to invite our bodies to cooperation. Emphasising warming-up our leg joints means that we will stand up from the floor and dance with forces, momentum and lifts. I want us to work on unbalancing ourself from the breathing point of view. We will try to use this knowledge to upgrade our descending capabilities. There will be a lot of falling and breathing, some lifting as well and I hope a lot of laugh.
Workshop is for those who has a solid grasp of CI but I assure that begginers and newbies to the form will benefit as well.

Sebastian Flegiel – contact improvisation dancer and teacher with a broad experience of various movement disciplines from contemporary dance through POI dancing, acrobatics, gymnastics, juggling to Action Theatre and Physical Theatre. Sebastian has been actively popularising CI, organizing CI events, giving classes and workshops. He is a co-founder of www.contactimprovisation.eu website with the main aim of popularizing CI in Poland and Europe. He has been taught by: Nancy Stark Smith (USA), Chris Aiken (USA), Alicia Grayson (USA), Karl Frost (USA), Martin Keogh (USA), Adrien Russi (Switzerland), Claire Filmon (France), Ray Chung (USA), Simonetta Allesandri (Italy), Rick Nodine (USA), Charlie Morrissey (United Kingdom), Robert Anderson (United Kingdom), Thomas Kempe (United Kingdom), Andrew Harwood (United Kingdom). He is an ECITE (European CI Teachers Exchange) participant. Being a dancer, mover and certified massage therapist, Sebastian has a broad knowledge of the body. He took part in numerous artistic events and projects in the UK, France, Slovakia and Germany; and site-specific performances in Poland, Spain, France, Italy and Slovakia. Fascinated by the fusion of various movement and expression disciplines, Sebastian aims at combining them in CI.

Mokytojai ir jų seminarai

Paremk, pasiduok | Penktadienį 18:00-20:30

kas mus paremia? kokių atramos sistemų mums reikia, kad galėtume judėti, šokti, susitikti, judėti toliau?

Šiame seminare tyrinėsime kontaktinę improvizaciją iš palaikymo ir paleidimo perspektyvos, nersime į anatominį pasaulį tam, kad surastume struktūrą, jėgą ir galimybę leisti sau judėti. Taip pat tyrinėsime kitus palaikymo lygmenis, tokius kaip erdvės ar psichologinį, ieškosime, kokie yra būdai, vedantys į šokį.

Dirbsime su improvizacijos praturtinimu, kad žaistume su įvairove šokyje - pradėjimu ir užbaigimu, trio ir kvartetų kurimu, dueto gilinimu, ilgų šokių atradimu.

Ulla Mäkinen yra šokėja ir šokio mokytoja, kuri praktikuoja KI pastaruosius 9 metus. Po šiuolaikinio šokio pedagogikos magistratūros studijų Frankfurte prie Maino, Ulla sugrįžo į Suomiją. Ji mėgsta ne tik mokyti šokio, bet ir studijuoti tiek skirtingų somatikos sričių infomaciją, tiek ir šokį kaip atlikimo meną. Savo darbe Ulla pabrėžia švelnią discipliną, susidomėjimą ir panirimą į dar nepažintą. Ji taip pat yra viena iš šiuolaikinio šokio platformos BIDE bendraautorių ir organizatorių. Daugiau informacijos apie mokytoją rasite www.ullamakinen.com.

Sužavėti ir būti sužavėtam | Šeštadienį 10:30-13:00

”- Vis įdomiau ir įdomiau”
Lewis Carroll. Alisa stebuklų šalyje

Pamoka, kurią noriu jums pasiūlyti yra skirta mažiems atradimams. Kartais net ir mažas atradimas gali pakeisti gyvenimą ir transformuoti jį į tikrą nuotykį. Tai priklauso iš kurios pusės (ar pusių) jūs stebėsite. Mes ieškosime naujų kūno galimybių ir tyrinėsime jas. Bandysime “sugauti” ir atpažinti savo šablonus bei jų atsikratyti. Mėginsime įtraukti visus savo pojūčius, vidinį ir periferinį matymą, bandysime išmokti stebėti kūribiškas istorijas gimstančias iš interakcijos su partneriu. Ir svarbiausia sieksime pamatyti didelį, gražų, neištirtą savo pačių ir partnerių pasaulį.


Janika Koppel yra aktorė ir režisūros mokytoja. 1989 metais studijuodama Maskvoje ji susipažino su KI. Janikos pirmoji KI mokytoja - Angela Doni. Nors vėliau ji dalyvavo KI veikloje su pertrūkiais, tačiau amžiams “įsimylėjo” KI. Jos mokytojais buvo Esther Gal, Vitaliy Kononov, Benno Voorham, Eva Noormets ir kiti. Nuo 2008 metų ji moko KI Taline. Šiuo metu Janika žavisi darbu su dėmesiu ir vaizduote, taip pat ieško asmeninio mokymo stiliaus.


Žaidžiant kompoziciją | Šeštadienį 14:30-17:00

Šio seminaro idėja man kilo bestebint pasirodymus KI renginių metu, žmones, bandančius kažką pasakyti publikai daugiausia naudojant judesį ir erdvę, kurie drauge sudaro kompoziciją. Nėra blogos kompozicijos - ji tegali būti panaudota daugiau arba mažiau efektyviai. Mes galime ją užmiršti, tačiau vis vien ją kuriame kiekvieną akimirką. Arba žinodami galime ją panaudoti - kompozicija, kuriama sąmoningai, yra viena iš priemonių, kuriomis galime praturtinti pasirodymą.
Seminaro metu tyrinėsime spontaniškos kompozicijos paprastas ir žaismingas taisykles tam, kad susikurtume puikų pagalbininką, kuriuo galima pasinaudoti bet kada prireikus - improvizuoto pasirodymo metu, bet kokio šokio, fotografijos, video kūrimo momentu arba.. bet kurią akimirką.

Inese Upeniece. 32 metų Inesės patirtis - judesys, menas, psichologija ir psichoterapija, kupina improvizacijos. Vaikystėje ji 8 metus šoko ritminę gimnastiką, kas vėliau tapo pagrindu šiuolaikiniam šokiui. Su improvizacija ji susipažino 2001 metai ir netrukus ėmė pasirodyti improvizuotuose pasirodymuose. Kiek vėliau Inese ėmė kurti struktūrinius grupinius improvizacijos pasirodymus, tuo ji užsiima iki šiol. Improvizacijos prigimties dovana yra menas, per kurį ji pirmą kartą susipažino su kompozicijos grožiu. Tai persismelkė į jos gyvenimą ir į šokį, o kompozicija tapo priemone, kurią ji naudoja sustiprinti informacijai perteikiamai stebėtojams. Jau septynerius metus Inesė veda judėjimo improvizacijos ir terapinio šokio seminarus Latvijoje ir užsienyje. Daugiau nei 3 metus ji yra “įsimylėjusi” KI. Inesė moko KI ir terapinio šokio jos pačios įkurtame šokio ir asmenybės kultūros centre“I-DEJAS MAJA” Rygoje.

Įkvėpk ir skrisk - įkvėpk ir krisk | Sekmadienį 10:30-13:00

Pradėsime nuo apšilimo ir taip pakviesime savo kūnus bendradarbiavimui. Pabrėžtinai apšildysime kojų sąnarius, tada pakilsime nuo žemės ir šoksime su pasipriešinimu, impulsu ir pakėlimais. Noriu, kad dirbtume ties savo išbalansavimu iš kvėpavimo požiūrio. Bandysime panaudoti šias žinias savo mažėjančių galimybių riboms praplėsti. Bus daug kritimo ir kvėpavimo, šiek tiek pakėlimų ir, tikiu, - daug juoko. Šis seminaras skirtas tiems, kurie turi tvirtą KI supratimą, tačiau užtikrinu, kad naujokai ir pradedantieji taip pat pajus naudą.

Sebastian Flegiel – kontaktinės improvizacijos šokėjas ir mokytojas su plačia įvairių šokio disciplinų patirtimi - nuo šiuolaikinio šokio per POI šokį, akrobatikos, gimnastikos, žongliravimo iki veiksmo ir fizinio teatro. Sebastianas aktyviai populiarina KI, organizuoja KI renginius, veda užsiėmimus ir seminarus. Jis yra vienas iš www.contactimprovisation.eu tinklapio įkūrėjų, kurio tikslas yra populiarinti KI Lenkijoje ir Europoje. Jis mokėsi pas: Nancy Stark Smith (JAV), Chris Aiken (JAV), Alicia Grayson (JAV), Karl Frost (JAV), Martin Keogh (JAV), Adrien Russi (Šveicarija), Claire Filmon (Prancūzija), Ray Chung (JAV), Simonetta Allesandri (Italija), Rick Nodine (JAV), Charlie Morrissey (Didžioji Britanija), Robert Anderson (Didžioji Britanija), Thomas Kempe (Didžioji Britanija), Andrew Harwood (Didžioji Britanija). Jis yra ECITE (Europos KI mokytojų mainai) dalyvis. Būdamas šokėjas, judėtojas ir sertifikuotas masažo terapeutas, Sebastienas turi daug ir įvairių žinių apie kūną. Jis gausiai dalyvavo kūrybiniuose renginiuose ir projektose Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje, taip pat pasirodė konkrečiai erdvei pritaikytuose (site-specific) pasirodymuose Lenkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Slovakijoje. Sužavėtas įvairiausių judėjimų ir išraikų disciplinų susiliejimo, Sebastianas siekia tai įtraukti ir į KI.

Patiko (0)

Rodyk draugams